Logo Elzo Smid Ontwerp

The Manual

The Manual, titelpagina van deze periodiekThe Manual is een nieuw periodiek, voor ontwerpers door ontwerpers, dat een frisse kijk biedt op webdesign. Drie keer per jaar verschijnt het in boekvorm en bevat het zes diepgravende en mooi geïllustreerde artikelen, aangevuld met extra pagina’s informatie.
De artikelen verlenen meer diepte en volwassenheid aan het vak, met bijdrages van bekende ontwerpers en begiftigde schrijvers op designgebied.
Ten behoeve van de lancering van het tijdschrift heb ik een kleine financiële bijdrage geleverd. Het tweede nummer is in oktober 2011 verschenen.

The Manual, hoofdstukpagina van deze periodiekThe Manual erkent dat webdesign ondertussen een gevestigde discipline is, stevig geworteld in grafisch ontwerp, maar met eigen tools, principes en beeldtaal. De nadruk ligt nu eens niet op mooie plaatjes, maar op de inhoud. Elke uitgave biedt een intensief onderzoek, maar je vindt geen code, geen tutorials en geen galleries in The Manual.
Dat The Manual een fysieke uitgave is, heeft een duidelijke reden. Want wanneer vinden we echte inspiratie? Niet als we in de ban zijn van apparaten waar we naar staren of met onze vinger over glijden, maar wanneer we wegstappen van de techniek en onszelf de rust gunnen om te reflecteren. Lezend in een park, op het strand of in een koffietent.